Absalon Invest består af ni investeringsfonde, hvor målet er at have de bedste porteføljemanagere til at levere de højeste risikojusterede afkast til investorerne. Formuepleje udvælger de bedste investeringsteams til at rådgive investeringsfondene.

Absalon Invest administreres af Fomuepleje Fund Management, som er en del af Formuepleje Koncernen. Absalon Capital, som rådgiver flere af afdelingerne, er ligeledes en del af Formuepleje Koncernen. Se også formuepleje.dk.

Et højt risikojusteret afkast med transparente omkostninger en del af foreningens DNA. Som en af de første investeringsforeninger i Danmark afskaffede Absalon Invest i 2015 tegningsprovision ved køb af investeringsbeviser, ligesom der heller ikke betales dobbelthonorar, når én Absalon-fond investerer i en anden Absalon-fond.

Du kan se helt aktuelle kurser og meget mere i tabellen nedenfor.

   

Øvrige meddelelser:


1. april 2016
Ny bestyrelse i Absalon Invest fortsætter samarbejdet med Formuepleje

15. marts 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling, den 31. marts 2016.

26. januar 2016
Forventede udbytter for regnskabsåret 2015, kr. pr. investeringsbevis

  • Danske Aktier: 28,20
  • Rusland: 0,00
  • EM Virksomhedsobligationer: 1,00
  • Global High Yield: 0,00
  • Danske Obligationer: 0,00

Udbytterne skal endeligt besluttes på Investeringsforeningen Absalon Invests ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

25. august 2015
Dokumenter vedrørende skattefri fusion af Absalon Invest Danske Obligationer med Absalon Invest Obligationer med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

 

Fond Rådgiver/porteføljemanager
Absalon Invest Danske Aktier SEB
Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer Absalon Capital
Absalon Invest Global High Yield Absalon Capital
Absalon Invest Obligationer Absalon Capital
Absalon Invest Rusland TKB Investment Partners
Absalon Invest PensionPlanner Stabil Absalon Capital
Absalon Invest PensionPlanner Moderat Absalon Capital
Absalon Invest PensionPlanner Balance Absalon Capital
Absalon Invest PensionPlanner Vækst Absalon Capital